Tłumacz Przysięgły Języka Angielskiego

Polski tłumacz przysięgły wykonuje przekład uwierzytelniony dokumentów takich jak: akty urodzenia i małżeństwa, dyplomy ukończenia studiów wyższych, suplementy, świadectwa szkolne i maturlane, zaswiadczenia o niekaralnosci, kwalifikacyjne, zawodowe i o ukonconych kursach, dokumenty samochodowe i ubezpieczeniowe oraz inne.
Wszystkie tłumaczenia są poświadczone i posiadają polskie pieczęcie. Mogą być one przedstawione w instytucjach angielskich i polskich, na przyklad w Polskim Konsulacie w Manchester.
Ceny rozpoczynają się już od 10 funtów za polskie prawo jazdy. Krótkie dokumenty takie jak polski lub angielski akt urodzenia kosztują 15 funtów. Jest to koszt całkowity, gdyż wysyłka listem poleconym jest pokrywana przez nas.
Promocja !
Do każdego tłumaczenia dodawana jest jedna kopia gratis.
Ile Zaoszczędzisz?
Usługa wykonywana jest na calym terenie UK, często w miastach takich jak : Londyn, Manchester, Liverpool, Birmingham.
Więcej informacji na stronie tłumacz przysięgly Londyn.